Nowoczesna diagnostyka stomatologiczna

(RTG zębów, TOMOGRAFIA zębów)

Pantomogram zębów

Zdjęcie rentgenowskie ukazujące panoramiczny obraz kości szczęki oraz żuchwy, w tym wszystkich zębów, stawów skroniowo-żuchwowych oraz zatok szczękowych to inaczej pantomogram, bądź ortopantonogram (znany jako OPG).
Zdjęcie pantomograficzne dzielone jest na cztery fragmenty, zwane kwadratami. Wyróżniamy zatem część prawą – górę oraz dół, a także lewą – górę i dół. Każde zdjęcie oznaczane jest symbolami L (lewa) lub R(prawa), a poszczególne zęby oznaczane są numeracją od 1 do 8, która rozpoczyna się od zębów umieszczonych centralnie.
Pełne uzębienie pacjentów dorosłych to 32 zęby, a zęby o numerach 1 i 2 w poszczególnych kwadratach to siekacze. Zęby nr 3 to kły znane jako trójki, 4 i 5 stanowią przedtrzonowce, a 6,7 oraz 8 to zęby trzonowe. Ósemki popularne są jako zęby mądrości.

Pantomogram zębów
Zdjęcie rentgenowskie

Wykonanie zdjęć pantomograficznych zalecane jest przy:

  • chorobach zębów oraz przyzębia – najczęściej dotyczą one pacjentów, mogących mieć problemy z próchnicą, która znajduje się w trudnych do zlokalizowania podczas badania wewnątrzustnego miejscach, ale również obejmują diagnostykę paradontozy, problemów endodontycznych związanych z leczeniem kanałowym itp.;
  • ekstrakcji zębów – dzięki zdjęciom pantomograficznym możliwa jest ocena krzywizn i położenia zębów w stosunku do sąsiadujących zębów i innych struktur anatomicznych, często wykorzystywane są także w usuwaniu zębów mądrości;
  • leczeniu implantologicznym – pantomogram pozwala zaplanować zabieg oraz ocenić warunki anatomiczne szczęki pacjenta, obok tomografii komputerowej jest podstawowym wsparciem skutecznego działania w tym zakresie;
  • ortodoncji – pozwala skutecznie ocenić wady zgryzu i zaplanować leczenie;
  • urazach zębów i twarzoczaszki – pomaga ocenić złamania korzeni zębów, ale również uszkodzenia żuchwy oraz inne urazy w obrębie szczęki, dodatkowo pozwala wykryć ogniska infekcji w jamie ustnej, które mogą być poważnym zagrożeniem podczas różnego rodzaju zabiegów operacyjnych; wykonywany jest obowiązkowo nawet w przypadku bezzębnej szczęki, dla uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań do zabiegu.

Czy pantomogram jest niebezpieczny dla zdrowia?

Zdjęcia pantomograficzne, jak każde zdjęcia rentgenowskie, stanowią źródło pewnej dawki promieniowania jonizującego, a w przypadku obszerniejszego zakresu, jest ona proporcjonalnie większa, jednak zapewnia rzetelniejszą oraz bardziej precyzyjną diagnostykę i rozpoznanie problemu. Pantomogram jest bezinwazyjny i bezbolesny.

Pantomogram

Nasz gabinet wykorzystuje w tego rodzaju badaniu najwyższej klasy sprzęt cyfrowy, który ogranicza promieniowanie do niezbędnego minimum, zachowując najwyższą jakość obrazu. Zdjęcia tego rodzaju mogą być korygowane, powiększane, dowolnie wyostrzane oraz dostosowywane do potrzeb.

Oferujemy zdjęcia RTG na podstawie skierowania od lekarzy prowadzących, bądź bez skierowania po przeprowadzeniu bezpłatnego przeglądu w naszym gabinecie.

Zdjęcia pantomograficzne wykonujemy przy pomocy najbardziej zaawansowanego na rynku tego typu sytemu Kodak 3D CS 8100SC.

Precyzja i prostota pozycjonowania

System Kodak 3D CS 8100SC pozwala skutecznie pozycjonować pacjentów, gdyż skierowani twarzą do operatora są lepiej ustawieni, co pozwala zminimalizować konieczność powtórnego wykonania zdjęć.

Rozwiązanie innowacyjne, ale w tradycyjnym stylu

Znaczenie tradycyjnego obrazowania 2D sprawia, że połączenie go z zaawansowanym modułem pantomograficznym pozwala uzyskać najlepsze efekty.

Zautomatyzowane działanie

Serwomechanizmy pozwalają precyzyjnie przygotować aparat do wykonania zdjęcia, przez co jego obsługa jest prosta i gwarantuje najwyższą jakość wykonania badania.

Regulacja obrazowania

Charakterystyczna budowa Kodak 3D CS 8100SC pozwala na regulację kształtu warstwy obrazowania. Trajektoria ruchu głowicy zależna od budowy oraz wad zgryzu pacjenta, pozwala zmniejszyć ilość artefaktów, które pojawiają się na skutek niepożądanych elementów znajdujących się na zewnętrznej warstwie obrazowania. Cały system posiada również inne technologie wpływające na najwyższą jakość zdjęć jak głowicę wysokiej częstotliwości, czujnik CCD oraz kompensację cienia kręgosłupa. System pozwala na perfekcyjne dopasowanie obrazowania do budowy anatomicznej pacjenta.

Regulacja obrazowania

Funkcjonalność

Pozycja stojąca aparatu wpływa na jego uniwersalność, bowiem pozwala wykonać zdjęcia na siedząco oraz na stojąco. Możliwość obniżania głowicy Kodak 3D CS 8100SC zapewnia komfort wykonania zdjęć osobom niepełnosprawnym.

Standardowe zdjęcie pantomograficzne

Standardowe zdjęcie
pantomograficzne

Zdjęcie pantomograficzne dziecka

Zdjęcie pantomograficzne
dziecka

Zdjęcie pantomograficzne segmentowe

Zdjęcie pantomograficzne
segmentowe

Stawy skroniowo-żuchwowe w dwóch pozycjach

Stawy skroniowo-żuchwowe w dwóch pozycjach

Stawy skroniowo-żuchwowe w dwóch pozycjach